Szervezeti és Működési Szabályzat
Jogdíjközlemények
Felosztási Szabályzat
Felosztási Szabályzat
Jegyzőkönyvek
Forgatókönyvírói
Produceri szekció
Kapcsolatok
Tagok & adatok
 
 
 
     
  Hírek, beszámolók, tájékoztatók, szabályzatok  
 
   
  Korábbi Alapszabályok

Korábbi SzMSz-ek

Korábbi felosztási szabályzatok

Korábbi jogdíjközlemények

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) és a FilmJUS közti vita dokumentumai
  A KIM minisztere által jóváhagyott FilmJUS Támogatási Politika (amely része volt a Felosztási Szabályzatnak)
  Értesítés az NKA Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium létrehozásáról _ 2012. junius 7.
  Az NKA-FilmJUS között létrejött szerződés _ 2012. november 13.
  25/2008. sz. OKM miniszteri rendelet (2013. október 17-én helyezték hatályon kívül ! )
  Levél az NKA vezetésének (amelyben közöltük a FilmJUS Küldöttgyűlésének határozatát) _ 2013. május 22.
  Levél az NKA főigazgatójának és alelnökének _ 2013. június 27.
(amelyben közöljük a 2013. évi támogatási összeg átutalásának felfüggesztését)
  Az NKA főigazgatójának és alelnökének válasza _ 2013. július 18.
  Levél az EMMI miniszterének (aki egyben az NKA elnöke is) _ 2013. június 28.
  Balog Zoltán miniszter úr válasza _ 2013. augusztus 22.
  Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégiumot megszüntető határozat
(NKA/kezdőlap/ismertető/jogszabályok/Bizottsági határozatok/2013/ alatt a 44/2013. (X.01.) számú határozat)
  Levél az NKA főigazgatójának _ 2013. október 15.
(amelyben közöljük, hogy elállunk a NKA-FilmJUS szerződéstől és visszakérjük az átutalt támogatási összeget)

Hírek, események
 

 

2019. március 26.
Megszavazta az EP az uniós szerzői jogi reformot

2018. december 4.
A FilmJUS megtartotta ezévi utolsó Küldöttgyűlését. Ezen a FilmJUS elnöke beszámolt a legutóbbi ülés óta eltelt időszak fontosabb, a FilmJUS-t érintő eseményeiről.
A Küldöttgyűlés megvitatta és elfogadta a FilmJUS módosított Felosztási Szabályzatát.
A küldöttek az előzetesen kiküldött, a 2019-es évről szól költségvetés-tervezetet vitájában meghallgatták az elnök szóbeli kiegészítését. Az adómentesen adható juttatások állam által történt szűkítése miatt, ezt a támogatástípust a FilmJUS megszüntette és helyette fizetésemelést hajtott végre, amelyik nagyrészt kompenzálja az eddigi kafeteria-juttatásokat.
A FilmJUS Alapítványnak szánt szociális támogatásként 10MFt összeget terveztünk, ez kevesebb az előző évieknél, okként az elnök a csökkenő bevételeket hozta fel.
Ezt követően a küldöttek 12 igennel, tartózkodás nélkül elfogadták a FilmJUS 2019. évre vonatkozó költségvetését, ezen belül az Alapítványnak adandó 10MFt támogatást, másrészt a realizált kamatból 90MFt használható fel működési célra. A kötségvetés tervezet nem változtatott a levonható kezelési költség mértékén, azaz marad a 15%-os levonás az ún. kisjogok és az 5%-os levonás a nagyjogot esetén.

2018. szeptember 24
Az Európai Parlament döntött a digitális egységes piac szerzői jogi szabályairól szóló irányelvre vonatkozó végleges álláspontjáról.
Csatlakozva az Európai Rendezők Szövetségéhez (FERA), az Európai Filmírók Szövetségéhez (FSE) és az Audiovizuális Szerzők Egyesületéhez (SAA), a FilmJUS is örömmel fogadta az Európai Parlament döntését az EU irányelv tervezetéről, amely a szerzői művek között a filmek online felhasználásával kapcsolatban is fontos alapelveket határoz meg.
(további részletek itt)
Az SAA egy on-line petíció aláírását kezdeményezte, melyet eddig már mintegy 21.000-en írtak alá. Javasoljuk, tekintse át és támogassa a petíciót!

2018. május 25.
Adatvédelmi tájékoztató a FilmJUS Egyesület által végzett adatkezelésről

A FilmJUS Egyesület az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése kapcsán történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint jelen tájékoztatóval és folyamatleírással tájékoztatja a működése során a FilmJUS állami akkreditációjának megfelelő jogkezeléssel, a honlappal és a levelező listák üzemeltetésével megvalósuló adatkezelésről. Az adott folyamatban való részvétellel az érintett jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.
A FilmJUS Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata nyil itt olvasható (.pdf; 222kB)

2018. május 15.
A FilmJUS Küldöttgyűlése meghallgatta az Elnök által a Küldöttek számára előzetesen megküldött, a 2017. évi tevékenységről szóló beszámolók szóbeli kiegészítését, és megvitatta a pénzügyi teljesítést. Ugyancsak meghallgatta a Felügyelő Bizottság beszámolóját. A vita és a feltett kérdésekre adott válaszok után a Küldöttgyűlés egyhangúan, 11 igen szavazattal elfogadta a beszámolókat és annak részeként a FilmJUS 2017. évi átláthatósági jelentését.
A Küldöttgyűlés megvitatta és 10 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta az előzetesen megküldött és a vita során módosított Alapszabályt.
A küldöttek meghallgatták a Filmjus Alapítvány és a FilmesHáz Alapítvány 2017-es évről szóló beszámolóit és azt egyetértőleg tudomásul vették.

A FilmJUS meghívására 2018. március 27-én a filmelőállítók megbeszélést tartottak a FilmesHázban. Ezen Kabdebó György tájékoztatta a megjelenteket a FilmJUS és az Agicoa közötti kapcsolatról, továbbá vázolta az együttműködés kibővítésének lehetőségét.
A megbeszélés emlékeztetője nyil itt olvasható.

A NAV honlapján 2018.01.29-én közzétett "Reprográfiai és üres hordozó áfa adózásbeli megítélése" - szerint az üres hordozó jogdíj nem minősül szolgáltatásnyújtásnak, így nem tartozik az Áfa tv.13.§ alá.
Ebből következően megváltozott (a gazdasági társaságok és az egyéni vállalkozókra vonatkozó), számlával történő jogdíjfelvétel módja.Az érintett adatlapok a "letölthető adatlapok" opció alatt találhatók.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság kérdésünkre megerősítette, hogy az AMC Networks Central Europe Kft. az összes médiaszolgáltatása tekintetében kérte a nyilvántartásból való törlését. Ebből következően 2018 január 1-től a FilmJUS megszünteti a Minimax, Spektrum TV, Sport 1, Sport 2 és a TV Paprika csatornák monitorozását.

mata A karácsony előtti napon, 83 éves korában elhunyt Mata János rendező barátunk. Mindenki úgy ismerte, mint a Kukori és Kotkoda és a Mikrobi rendezője, de azt kevesebben tudják, hogy a Magyar Televizióban számos riport- és dokumentumfilmet és stúdióműsort rendezett. Nyugdíjazása után is aktívan dolgozott, a FilmJUS Küldöttgyűlésének tagja volt, filmet rendezett, számítógépen 3D-ben rekonstruálta a Mátyás korabeli budai várat, és a FilmesHáz galériájának művészeti vezetőjeként számos kiállítást szervezett. Igazi polihisztor volt, ahogy magát nevezte "tótumfaktum".
A FilmJUS és a FilmesHáz saját halottjának tekinti. Kedves Tótumfaktum, nyugodj békében.

2017. december 20.
Az illetékes miniszter jóváhagyta a FilmJUS 2018-ra szóló jogdíjközleményeit.
(a jogdíjközlemények és a miniszteri jóváhagyások nyil itt olvashatók)

2017. december 7.
A FilmJUS megtartotta ezévi utolsó Küldöttgyűlését. Ezen a FilmJUS elnöke beszámolt a legutóbbi ülés óta eltelt időszak fontosabb, a FilmJUS-t érintő eseményeiről.
Ezt követően a küldöttek megvitatták a hangmesterek jogkezelésének felvállalását érintő FilmJUS tanulmányt és a hangmestereket képviselők erre jött észrevételeit. Az ülésre értelem- szerűen meghívtuk a hangmestereket képviselő Zányi Tamást és dr. Sólyom Ágnest, akik ismételten elővezethették véleményüket, álláspontjukat.
A FilmJUS tanulmány 6 lehetséges alternatívát vázolt fel. A két nappal korábban tartott FilmJUS Vezetőségi ülés egyhangú szavazással a nevezett anyagban C1 pont alatt vázolt javaslat elfogadását javasolta a Küldöttgyűlésnek. A vita lezárultával, ahol láthatóan nem közeledtek az álláspontok, a Küldöttgyűlés jelenlévő 11 tagjából 10 igen és egy tartózkodás mellett hozott határozatában kimondta:
" A Küldöttgyűlés úgy határoz, hogy bár a hangmesterek tevékenységét nagyra értékeli a film- alkotások létrejötte során, az érintettek szerzői közös jogkezelését nem látja felvállalhatónak a FilmJUS keretében a jelenlegi jogi és szakmai helyzetben."
A Küldöttgyűlés megvitatta és elfogadta a FilmJUS módosított Felosztási Szabályzatát.
A küldöttek az előzetesen kiküldött, a 2018-as évről szól költségvetés-tervezetet vitájában meghallgatták az elnök szóbeli kiegészítését. A FilmJUS Alapítványnak szociális támogatásra szánt összeg vitájánál Kisfaludi András elmondta, hogy a kormányzat által hozott határozat szerint a jövőben, a rászoruló művészek támogatást kapnak majd, ezért javasolta, hogy ettől tegyük függővé az Alapítványnak adott támogatást. A hozzászólások nem értettek egyet ezzel a felvetéssel, mert még nem világos a kormányzati szándék megvalósulásának módja, és a célzott alkotók kiválasztásának mechanizmusa. Ezt követően a küldöttek 10 igennel és egy tartózkodással elfogadták a FilmJUS 2018. évre vonatkozó költségvetését, ezen belül az Alapítványnak adandó 16MFt támogatást, másrészt a realizált kamatból 105MFt használható fel működési célra. A kötségvetés tervezet nem változtatott a levonható kezelési költség mértékén, azaz marad a 15%-os levonás az ún. kisjogok és az 5%-os levonás a nagyjogot esetén.

2017. szeptember 28.
A FilmJUS Küldöttgyűlése meghallgatta a legutóbbi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról szóló elnöki beszámolót. A Küldöttgyűlés megvitatta a hangmesterek azon kérését, miszerint a FilmJUS tagjaivá szeretnének válni, illetve felvetették jogdíjígényüket. A Küldöttgyűlés megbízta a vezetőséget és a menedzsmentet, hogy a következő ülésre dolgozzon ki egy erre vonatkozó javaslatot, és azt terjessze a Küldöttgyűlés elé. A jelenlévők az önkéntes közös jogkezelés körében tartják elképzelhetőnek a kérés teljesítését. A Küldöttgyűlés megelégedéssel fogadta a tervezett interaktív szinkron-adatbázis elkészültét. Az elnök által vázolt és javasolt elektronikus iratkeze- lés létrehozására és bevezetésére a Küldöttgyűlés 5MFt-os keretet szavazott meg.
A Küldöttgyűlés megvitatta és elfogadta a FilmJUS módosított Felosztási Szabályzatát.

2017. június 20.
Az Artisjus tájékoztatása szerint a 2016-os évben az üres hang- és képhordozók után beszedett díj 25%-a 1.666.044.042.-Ft-ot tett ki, a törvényi rendelkezés szerint ezt utalták át az NKA-nak. Ebből a FilmJUS-ban érintett jogosulti csoportok az alábbiak szerint terhelődtek:
filmírók: 46,72MFt, rendezők: 48,23MFt, operatőrök: 15,07Ft, előállítók: 37.68MFt, díszlet- és jelmeztervezők: 3,01MFt, mindösszesen: 150,717MFt.
Az NKA honlapján megjelent tájékoztatás szerint az illetékes Miniszter a Filmművészet Kollégium pályázati keretét 150,717MFt-al megemelte.
Az NKA Filmművészet Kollégium pályázatait az NKA honlapján olvashatják. .

2017. május 11.
A FilmJUS Küldöttgyűlése meghallgatta a 2016-os évről szóló elnöki beszámolót és a Felügyelő Bizottság beszámolóját. Az előzetesen kiküldött mérleg és eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet, valamint a független könyvvizsgálói jelentés ismeretében a jelenlévő küldöttek egyhangú szavazással elfogadták a 2016-os évi beszámolót.
A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással jóváhagyta a 2017-es évre szóló, elfogadott költségve- tés módosítását, miszerint a szoftverfejlesztési (célzott tevékenység: internetes interaktív adatbeviteli rendszer kifejlesztése) keretösszeget 12MFt-tal megemelte. A költségek forrása a tárgyévben realizált kamatbevétel.
A Küldöttgyűlés elfogadta a FilmJUS Felosztási Szabályzatának módosítását.
Az elnök tájékoztatta a jelenlévő küldötteket, hogy Bánki Iván a Filmjus Alapítvány kuratóriumá- nak vezetője 2018. január 1-i hatállyal, korára való tekintettel kérte felmentését. A FilmJUS Vezetősége megtárgyalta a kérést és sajnálattal vette tudomásul a kérést. A Vezetőség 2018. január 1-től kinevezte Csukás Sándort a Filmjus Alapítvány kuratórimának vezetőjévé, Bánki Iván továbbra is a kuratórium tagja maradt, továbbá öszinte köszönetét fejezi ki Bánki Ivánnak a két évtizedes, lekiismeretes és sikeres munkájáért.
A küldöttek meghallgatták a Filmjus Alapítvány és a FilmesHáz Alapítvány 2016-os évről szóló beszámolóit és azt egyetértőleg tudomásul vették.

2017.február 3.
A Gazdasági Versenyhivatal GVH VJ-15/2014/166. sz. végzésében meghatározott módon az öt értinett jogkezelő közösen hozta létre és üzemelteti a magánmásolási díjról és annak vissza- igényelhetőségéről szóló tájékoztató honlapot.

2016. december 14.
Az illetékes miniszter jóváhagyta a FilmJUS 2017-re szóló jogdíjközleményeit.
(a jogdíjközlemények és a miniszteri jóváhagyások itt olvashatók)

2016. december 8.
A FilmJUS Küldöttgyűlése megtartotta ezévi utolsó ülését. Meghallgatta a vezető jogtanácsos beszámolóját az Egyesület ez évi peres ügyeiről. A küldöttek kifejezték megelégedettségüket az elért ereménnyel kapcsolatban és premizálást javasoltak az ügyben résztvevőknek.
Meghallgatták az animációs filmek tervezőivel kapcsolatos elnöki előterjesztést és úgy döntöttek, hogy a javaslat elfogadása előtt széleskörű konzultációk kell lefolytatni az érintett szerzőkkel. Ennek lebonyolításával megbízták az Egyesület elnökét.
A küldöttek az előzetesen kiküldött, a 2017-es évről szól költségvetés-tervezetet megvitatták és azt egyhangú szavazással elfogadták.

2016. december 9.
Az üres hordozói díj fogyasztói visszaigénylésének lehetőségére vonatkozó kötelezettség- vállalással zárult a közös jogkezelők ügye

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elfogadta az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület, az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület, a Filmjus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete, a Hungart Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület és a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (közös jogkezelők) kötelezettségvállalását, amelynek teljesítésével pontosabbá válik az üres hordozói díj meghatározása mind a díjfizetők, mind a díjjogosultak számára, és megvalósul az üres hordozói díj fogyasztói visszaigénylésének lehetősége is.
(a sajtóközlemény itt olvasható)

2016. november 3.
Véget ért a FilmJUS és az NKA (Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága) közötti pereskedés
, immáron a továbbiakban nem megfellebezhető, a Kúria, mint felülvizsgálati bíróság ítéletével.
Idézetek:

... "A Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezi és az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.
Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belülfizessen meg felperesnek 1.480.000.- forint együttes másodfokú- és felülvizsgálati eljárási költséget.".

... "Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye." ...

... "Az elsőfokú bíróság ítéletével kötelezte alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 29.663.430.- forintot és annak 2012. november 13-ától járó törvényes kamatát, valamint 150.000.- forint perköltséget." ...

A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvényt (Kjkt.), rendelkezéseinek megfelelően, a tevékenységünk legteljesebb transzparenciája jegyében közétettük a törvényben meghatározott tájékoztató anyagokat.
A tagokra vonatkozó adatokat a "Tagok & Adatok" opció alatt találják.
A jogdíjfelosztás során keletkezett jogdíjak kifizetését segítik azok a listák, amelyeken az ismeretlen, vagy ismeretlen helyen található szerzőket publikáljuk.

2016. július 07.
Az Országgyűlés 2016. június 13-án elfogadta a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvényt (Kjkt.), amely megjelent a Magyar Közlöny 2016. június 27-i 92. számában.
Az előzményekhez tartozik, hogy a szerzői és szomszédos jogok kezelésére vonatkozó irányelvet 2014 februárjában fogadta el az Európai Parlament és a Tanács, ennek a magyar jogrendbe való átültetése történt meg az új törvény megalkotásával.
A régi Szjt-hez képest lényegi változás, hogy közös jogkezelési tevékenységet csak ún. reprezentatív közös jogkezelő szervezetek végezhetnek, amelyek közös jogkezelésre feljogosító hatósági engedéllyel rendelkeznek. A Kjkt. átmeneti szabályai értelmében a FilmJUS ilyen szervezetnek számít.
Az új törvény rendelkezései megkövetelik a FilmJUS egyes szabályzatainak módosítását, erre záros határidő áll rendelkezésünkre.Erről folyamatosan tájékoztatjuk tagjainkat.

2016. május 12.
A FilmJUS Küldöttgyűlése meghallgatta az 2015-ös évről szóló elnöki beszámolót és a Felügyelő Bizottság beszámolóját. Az előzetesen kiküldött mérleg, eredménykimutatás, és a kiegészítő melléklet, valamint a független könyvvizsgálói jelentés ismeretében a jelenlévő küldöttek egyhangú szavazással elfogadták a 2015-ös évi beszámolót.
Miután a FilmJUS Műbizottmányának mandátuma lejárt, a Küldöttgyűlés megválasztotta az új Műbizottmányt. Tagjai: B. Marton Frigyes, László Gyöngyi, Radó Gyula, Sólyom András és Varsányi Ferenc.
A Küldöttgyűlés elfogadta a FilmJUS Befektetési és Kockázatkezelési Szabályzatát.
A küldöttek meghallgatták a Filmjus Alapítvány és a FilmesHáz Alapítvány 2015-ős évről szóló beszámolóit és azt egyetértőleg tudomásul vették.

A FilmJUS Vezetősége 2016. május 5-én tartott ülésén megválasztotta az általa alapított két Alapítvány vezető tisztségviselőit.
A Vezetőség megerősíti tisztségükben a Filmjus Alapítvány kuratóriuma és a Felügyelő Bizott- sága tagjait. A kuratórium elnöke Bánki Iván, alelnöke Böszörményi-Nagy Zsuzsanna, tagok: Bacsó Zoltán, Csukás Sándor és Lénárt István. Az Alapítvány képviselője Csukás Sándor. A banki aláíráshoz Csukás Sándor és Bánki Iván együttes aláírása szükséges. Az Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai: Fabók István elnök, dr. Kormos Ildikó és Wéber Géza.
A Vezetőség megerősíti tisztségükben a FilmesHáz Alapítvány kuratóriuma és a Felügyelő Bizottsága tagjait. A kuratórium elnöke Viktorin Kornél Lajos, alelnöke Kollányi Judit, tagjai: Mata János Bertalan, Nádorfi Lajos József és Szolnoki András. Az Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai: Dunavölgyi Endre Péter elnök, Káldor Elemér és Radó Gyula.  

2016. március 29-én a MALÁT (A Magyar Látvány-, Díszlet- és Jelmeztervező Művészek Társasága) közgyűlésén megalakult a FilmJUS Látványtervező Szekciója.
A szekció titkára Molnárné Dévényi Rita, aki mostantól kezdve, állandó meghívottként részt vesz a FilmJUS Küldöttgyűlésének valamennyi ülésén.
Sikeres munkát kívánunk!

2016. február 25.
A FilmJUS a mai napon megtartott Választási gyűlésén meghallgatta az Elnök előző időszakra vonatkozó beszámolóját és azt egyhangú szavazással elfogadta. A jelenlévő tagok megválasz- tották a következő négy éves időszakra a Küldöttgyűlést és a Felügyelő BIzottságot.
A Küldöttgyűlés tagjai: Babiczky László, Bánki Iván, Böszörményi Zsuzsa, Czető Bernát László, Horváth Ádám, Kabdebó György, Kárpáti György dr., Kisfaludy András, Mata János, Mihályfy László, Molnár György, Rózsa János, Sándor György, Székely Orsolya és Szolnoki András.
A választást követően a megválasztott küldöttek megtartották első ülésüket, amelynek két napirendi pontja volt. Elsőként megválasztották a Vezetőséget és az Elnököt. A Vezetőség tagjai: Babiczky László, Czető Bernát László, Kárpáti György dr. és Molnár György, valamint az újraválasztott elnök: Kabdebó György.
A Felügyelő Bizottság tagjai: Dénes Gábor, Füredi Vilmos és Szilágyi Virgil.
(lásd a Választási gyűlés és a Küldöttgyűlés jegyzőkönyveit)
Ezt követően a Küldöttgyűlés az elnöki tájékoztató után egyhangú szavazással elfogadta a FilmJUS 2016. évre vonatkozó költségvetését.

2016. február 11.
A FilmJUS mai napon tartott Küldöttgyűlése egyhangú szavazásal jóváhagyta az Elnök által a Választási Gyűlés számára készített, az elmúlt 4 év tevékenységére vonatkozó beszámolóját.
A beszámoló itt olvasható (.pdf fájl 609kB)
A Küldöttgyűlés megvitatta az Elnök és a Jogi Iroda által beterjesztett Alapszabály módosítás-tervezetet. A módosításokat az új Ptk., és az év közepén várható, az EU-direktívának való megfelelést célzó Szjt.-módosítások okán kell az Alapító Okiratba foglalni. A jelenlévő küldöttek egyhangú szavazással fogadták el az új Alapszabályt.

2016. január 22-én
a Magyar Filmművészek Szövetsége közgyűlése az alábbi nyilatkozatot fogadta el.
NYILATKOZAT
A Magyar Filmművészek Szövetsége a leghatározottabban tiltakozik a kormány azon terve ellen, hogy a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézetet (MANDA) jogutód nélkül megszüntesse.
Az archívum megszüntetésével bizonytalanná válik a páratlan értékű nemzeti filmvagyon sorsa, a közgyűjtemény, a könyvtár és a mozgóképtudományi kutatóbázis jövője.
A magyar filmkultúra egységes, és mint ilyen, a nemzet kultúrájának része és öröksége.
A filmarchívumok és filmintézetek a világ minden civilizált országában a nemzeti filmkincs őrzői, gyarapítói, a filmkultúra, filmtudomány és filmemlékezet középponti intézményei.
Ezek sorába tartozik a MANDA, amelynek jogelődjét 1951-ben alapították (Magyar Filmtudományi Intézet és Film Archívum), majd hozzá 2011-ben digitális részt csatoltak, de még így, ebben az átalakított struktúrájában is jelenleg ez az egyetlen országos filmgyűjtemény és szakkönyvtár, amely gyűjti, gondozza, felújítja és hozzáférhetővé teszi a nemzeti filmkincset, a rendszerváltozásig készült magyar filmek jogtulajdonosaként ellátja a televíziókat, filmfesztiválokat, nemzetközi vetítéssorozatokat.
Mi, magyar filmalkotók, akik ezeket az értékeket évtizedek munkájával hoztuk létre, felszólítjuk a döntéshozókat, hogy ne számolják fel, ne kótyavetyéljék el a magyar mozgóképkultúra és filmemlékezet e nélkülözhetetlen intézményét, a magyar film barátait pedig, hogy csatlakozzanak hozzánk, és tiltakozzanak az újabb kultúrarombolás ellen.

2016. január 13.
A FilmJUS Vezetősége 2016. február 25-én (csütörtök) 9.30-ra összehívta a FilmJUS tisztújító, választási gyűlését. A Választási gyűlés helyszíne: FilmesHáz 1092 Ráday utca 31/k.
A meghívó itt olvasható (.pdf fájl, 102kB).
A FilmJUS elnöke által összeállított beszámoló, amelyet valamennyi tag részére postán is eljuttatunk ugyancsak itt olvasható (.pdf fájl 609kB)

2016. január 6.
A Fővárosi Itélőtábla 2015. október 29-én, másodfokon itéletet hirdetett a FilmJUS által indított, az NKA (Nemzeti Kulturális Alap) elleni perében. Az Ítélőtábla megváltoztatta az elsőfokú bíróság ítéletét (első fokú ítélet szerint az NKA köteles a FilmJUS-nak visszafizetni az átadott összeget, annak kamataival együtt, valamint az eljáró Fővárosi Törvényszék a perköltségek megfizetését is elrendelte; kapcsolódó dokumentumok itt) és a keresetet elutasította.
Az indoklás szerint, ugyan:
"Az NKA szerződéses kötelezettsége az ideiglenes Kollégium megalakításában és a források pályázati rendszerben való felhasználásban került meghatározásra, ezek azonban nem a felperes (FilmJUS) felé fennálló kötelezettségek, azok kikényszerítésére a közös jogkezelőknek nincs módja és lehetősége sem."
A szerződés megkötését követő második évben az NKA-t felügyelő Minisztérium (EMMI) megszüntette az ideiglenes Kollégiumot, anélkül, hogy a FilmJUS által befizetett, mintegy 30 MFt-ra valaha is kiírtak volna bármilyen pályázatot.
Éljen! Szóval egy, az NKA részéről az igazgató és az NKA elnökeként az EMMI Minisztere, Balog Zoltán által aláírt szerződés rendelkezései csak a FilmJUS-ra érvényesek, az NKA-ra nem.

2015. december 10.
A FilmJUS küldöttgyűlése meghallgatta az Elnök, a legutóbbi KÜGYÜ óta eltelt időszakra vonatkozó beszámolóját.
A Küldöttgyűlés módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatot, lehetőséget adva a Szinkron-Szekció megalakítására.
A szinkron-rendezők jogkezelésének felvállalása kapcsán a Küldöttgyűlés módosította a Felosztási Szabályzatot is, eszerint a küldöldi eredetű művek rendezőinek járó jogdíjösszeg 20%-át a külföldi filmek szinkronizálásánál közreműködő szinkron-rendezők között osztja fel.
A FilmJUS vezetősége, konstatálva, hogy 2016 elején lejár a KÜGYÜ és az FB mandátuma jelölőbizottságot hozott létre a közelgő Választási Gyülésre. A jelölőbizottság tagjai: Dénes Gábor, dr. Kiss Gabriella, Füredi Vilmos és Szilágyi Virgil. Ugyanakkor a KÜGYÜ megszavazta, hogy a Felügyelő Bizottságba a jelenlegi tagokat jelöli, természetesen a Választási Gyűlés alkalmával további jelöltek is állíthatók, mind a KÜGYÜ-be, mind az FB-be.
A KÜGYÜ, elismerve Kabdebó György érdemeit az ún. "új pénzügyi rendszer" elnevezésű, a FilmJUS teljes jogdíj-gazdálkodását egységesen kezelő program megtervezésénél és létrehozásánál, egyszeri alkalommal, külön juttatásban részesíti.

2015. november 10.
A HUNGART (Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesületet) és a FilmJUS megállapodást kötött a díszlet- és jelmeztervezők jogkezelésének átadás-átvételéhez kötődően. A megállapodás itt olvasható (.pdf fájl, 823kB). A MALÁT-tal kötött háromoldalú megállapodás pedig itt olvasható (.pdf fájl, 931kB)

2015. szeptember 29.
A FilmJUS Küldöttgyűlés meghallgatta az elnök beszámolóját ez évben eddig végzett tevékenységről. Felhatalmazta a menedzsmentet, hogy aktívan vegyen részt a készülő Szjt.-módosítás előkészítésében, amelyhez létrehozott egy bizottságot (tagjai: az elnökön és a jogtanácsoson túl Kisfaludy András, Rózsa János és Sándor György). A bizottság tagjainak feladata, hogy tekintsék át a ma hatályos Szjt.-t és tegyenek javaslatot az esetleges módosításokra. Ugyan- csak felhatalmazták az elnököt, hogy keressen együttműködési lehetőséget a Digitalfilm kft. által kezdeményezett, az előállítókat érintő projekttel.
A Küldöttgyűlés módosította a FilmJUS Felosztási Szabályzatát.
A jelenlévő küldöttek meghallgatták a Szinházi Dolgozók Szakszervezete Szinkron Alapszerveze- te képviseletében Hamvas Dánielt, aki elmondta, hogy a szinkronrendezők is szeretnének jogdíjat kapni tevékenységük után, hasonlóan a szinkronírókhoz. A jelenlévő küldöttek egyet- értettek a szinkronrendezők igényével és felhatalmazták az elnököt, hogy a legközelebbi KÜGYÜ-re dolgoztasson ki egy részletes tervet a szinkronrendezők FilmJUS-hoz való csatlakozására, és a jogdíjfizetés módjára, beleértve a Felosztási Szabályzat tervezett módosítását is.
A Küldöttgyűlés végén a jelenlévő küldöttek megtekintették az elnök által tartott prezentációt, amelyik bemutatta a FilmJUS új adatbáziskezelő rendszerét.

2015. június 25.
A 2014. évben beszedett üreshordozó-díj 25%-a, amelyet az Artisjus közvetlenül köteles az NKA-nak átutalni 1.839.856.461.-Ft összeget tett ki. A FilmJUS által képviselt jogosultakat ez a törvényben rögzített elvonás 8,23%-os métékben érintette, összegszerűen 151.460.228.-Ft mértékben csökkent a FilmJUS által felosztható, a 2014-es jogdíjévre vonatkozó, bruttó jogdíjösszeg.

2015. május 12.
A FilmJUS Küldöttgyűlése, miután meghallgatta a Felügyelő Bizottság beszámolóját, elfogadta az elnök által beterjesztett, a 2014-es fiskális évre vonatkozó szöveges beszámolót, mérleget és annak kiegészítő mellékletét.
Ugyancsak elfogadta a Felosztási Szabályzat módosítását. A módosítással - amely csak az egyes felosztási eljárások jobb érthetőségét célozta - a FilmJUS eleget tett a CISAC ellenörző vizsgálata után megfogalmazott ajánlásnak.
A Küldöttgyűlés tudomásul vette az új pénzügyi program fejlesztésének állásáról szóló beszá- molót, továbbá a CISAC vizsgálatának eredményét, amely rendben lévőnek találta a FilmJUS tevékenységét és csupán néhány apróbb változtatási ajánlást tett, ezek alapvetően a jogosul- tak szélesebb körő és részletesebb tájékoztatását célozta.
A Küldöttgyűlés meghallgatta és tudomásul vette a Filmjus Alapítvány és a FilmesHáz Alapítvány beszámolóit.

2015. április 24.
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a szerzői jogosultak adatainak kezelése tárgyában közleményt adott ki. (.pdf fájl, 179kB)
részlet a közleményből: Az SZTNH ... hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a természetes személy szerzői jogi jogosultak (szerzők) a részükre járó jogdíj kifizethetősége érdekében elérhetőségi adataikat a közös jogkezelő szervezetek rendelkezésére bocsássák, illetve ezen elérhetőségi adatok megszerzése céljából a közös jogkezelő szervezetek a releváns intézményekkel, szervezetekkel, kiadókkal - az érintettek bevonásával - olyan együttmű- ködési megállapodásokat kössenek, amelyek - összhangban a hatályos adatvédelmi előírásokkal - elősegíthetik azt, hogy a közös jogkezelő szervezetek a szerzői jogosultak elérhetőségi adatait megismerjék, és azokat jogkezelési feladataik teljesítése céljából kezeljék.

2015. február 24.
A FilmJUS Küldöttgyűlése elfogadta az elnök által beterjesztett, a 2014-es fiskális évre vonatkozó, előzetes beszámolót (a végleges beszámoló a Felügyelő Bizottság által végzett ellenőr zés, és a független könyvvizsgálat lefolytatása után kerül majd a májusi KÜGYÜ elé), továbbá elfogadta a 2015-ös évre vonatkozó pénzügyi tervet. A Küldöttgyűlés elfogadta, hogy a tervezett kamatbevételből 113MFt költhető működési célokra, továbbá, hogy 2015-ben az ún. kisjogos bevételek után 15%, az ún. nagyjogos bevételek után 5% kezelési költség vonható le.
A KÜGYÜ módosította a Felosztási Szabályzat 1. számú mellékletét, ebben két új műfajkódot definiált.

2015. január 12.
A szerzői jogról szóló törvény 2012. január 1-én hatályba lépő módosítása szerint a jogkezelő szervezetek közvetlenül nem folytathatnak kulturális célú támogatást, ezt csak a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságon (NKA) keresztül, az erre szánt összeg átadásával, közvetetten tehetik meg. Az ez ügyben született NKA-FilmJUS szerződésnek megfelelően, az NKA vállalta, hogy saját pályáztatási rendszerén keresztül támogatást nyújt filmszakmai szervezeteknek a FilmJUS Támogatási Politikájának megfelelő célokra, míg a FilmJUS 2012-ben 29,6 millió forintot utalt át az NKA-nak. (Az ez ügyben, az NKA-val kötött szerződés és a FilmJUS Támogatási Politikája, valamint az ügyben keletkezett iratok a FilmJUS honlapján olvashatók.)
A pályázatok kiírására és elbírálására létrehozott Kollégium, ezzel szemben - annak 2013. novemberi megszüntetéséig - nem írt ki filmszakmai célú pályázatokat.
Ezt követően a FilmJUS kérte, hogy az NKA utalja vissza a neki átadott összeget, amelyet az kategorikusan elutasított.
A FilmJUS ekkor peres útra terelte a vitát, amelyben 2014 év végén, első fokon, nem jogerősen ítélet született. Eszerint az NKA köteles a FilmJUS-nak visszafizetni az átadott összeget, annak kamataival együtt, valamint az eljáró Fővárosi Törvényszék a perköltségek megfizetését is elrendelte.
Tudomásunk szerint az ítélet ellen az NKA fellebbezéssel élt.

Az illetékes miniszter jóváhagyta a FilmJUS 2015-ös évre vonatkozó jogdíjközleményeit.

A FilmJUS Küldöttgyűlése 2014. december 9-én módosította Felosztási Szabályzatát. A módosított okirat és mellékleteik a honlapon olvashatók. A FilmJUS vezetőségének két tagja, Böszörményi Zsuzsa és Bánki Iván lemondott e tisztéről, mert az új Ptk. szabályai szerint összeférhetetlen az, hogy ugyanazon személyek vezető tisztségviselői legyenek az Egyesület- nek és az Egyesület által alapított Alapítványnak is. Mindketten úgy döntöttek, hogy a Filmjus Alapítvány kuratóriumi tagságát tartják meg. A Küldöttgyűlés megköszönte eddigi - kitartó és sikeres - tevékenységüket és megválasztotta a FilmJUS Vezetőségének két új tagját Babiczky László és Horváth Ádám személyében. Sikeres munkát kívánunk mindkettőjüknek.

Kézdi Kovács ZsoltElhunyt Kézdi Kovács Zsolt Balázs Béla díjas filmrendező, a FilmJUS egyik kitalálója és létrehozója, Választmányának sok éven át meghatározó egyénisége.
Egyik alapító tagja a Balázs Béla Stúdiónak és éveken át vezetőségi tagja volt. 1979-ben meghívták a Cannesi Filmfesztivál zsürijébe. A nyolcvanas évek végén a Mafilm igazgatója majd a Magyar Filmunió alapítója és 19 évig az Eurimages magyar képviselője volt.
1992-ben megkapta a francia Irodalom és Művészetek Rend tiszti fokozatát, majd 1998-ban a Francia Nemzeti Érdemrend lovagi fokozatát kapta.
Emlékét megőrizzük. 

A FilmJUS Küldöttgyűlése 2014. augusztus 26-án módosította a FilmJUS Szervezeti és Működési Szabályzatát. A módosított okirat a honlapon olvasható. A küldöttgyűlés elfogadta a "Filmalkotások sugárzással, vezeték útján vagy más hasonló eszközzel vagy módon történő nyilvánossághoz közvetítése után fizetendő jogdíjról" című jogdíjközlemény kibővítésének elveit és felhatalmazta a menedzsmentet, hogy ilyen tartalommal nyújtsa azt be jóváhagyásra az SzTNH-n keresztül az illetékes miniszternek. A módosítással a FilmJUS megpróbál jogdíjat érvényesíteni az ún. kódolt TV-csatornákon látható művek után is.

2014. július 10.
A Europe Economics és az Amszterdami Egyetem Informatikai Jogi Intézete felmérése
"Tisztelt Hölgyem / Uram,
A Europe Economics és az Amszterdami Egyetem Informatikai Jogi Intézete felmérést végez az Európai Bizottság számára a szerzők és előadóművészek díjazásáról.
Ennek részeként online felmérést végzünk a szerzők és előadóművészek számára és nagyra értékelnénk segítségét kutatásunkban.  A vizsgálat eredményei befolyásolhatják a szerzők és előadóművészek díjazására vonatkozó törvényi szabályozást a jövőben és ez a felmérés lehetőséget ad Önnek arra, hogy hozzájáruljon kutatásunkhoz.
Kitöltése mindössze 15-20 percet vesz igénybe.  Minden választ online kell megadni, az alábbi linken:
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/remuneration_survey2014?surveylanguage=HU
Minden választ bizalmasan kezelünk:  sem a Europe Economics, sem az Amszterdami Egyetem Európai Informatikai Jogi Intézete, sem a Belső Piaci Főigazgatóság nem tudja majd Önt azonosítani.
Arra kérjük, hogy ha lehetséges, 2014 augusztus 8-ig töltse ki a kérdőívet .
Chris Smith (Europe Economics)"

2014. június 19.
Az elmúlt év végén nagy vihart kavart ún. üres-hordozó jogdíjak elvonása (lásd az honlapon is publikált tiltakozásunkat) eredményeként az Artisjus ebben a hónapban átutalta az NKA-nak a beszedett üres-hordozó jogdíjak 25%-át, összegszerűen 1.041.323.790 Ft-ot.
A FilmJUS jogosultjait ez az alábbi mértékben rövidítette meg: filmelőállítók: - 24.430.418.-Ft, filmalkotások mozgóképi alkotói (ezek a rendezők és operatőrök): -41.343.785.-Ft, filmírók (ezek a forgatókönyvírók, eredeti mű írók): -30.068.207.-Ft, ez mindösszesen: 95.842.410.-Ft elvonást jelent. A történetet súlyosbítja, hogy az NKA-nak nincs olyan kollégiuma (ami volt, azt megszüntette), amely a filmszakmában érintettek számára bármilyen - kulturális célú - pályázatot kiírna, annak ellenére, hogy az inkriminált törvénycikk elfogadásának egyik érve éppen az volt, hogy az NKA majd célzott pályázatokat fog kiírni.

2014. május 15-én ülésezett a FilmJUS Küldöttgyűlése, ahol a jelenlévő küldöttek egyhangú szavazással elfogadták az elnök által beterjesztett, a 2013-as pénzügyi évről szóló szöveges beszámolót, a mérlegbeszámolót, a pénzügyi beszámolót és a kiegészítő mellékletet.
A Küldöttgyűlés meghallgatta a Filmjus Alapítvány és a FilmesHáz Alapítvány 2013-as évre vonatkozó beszámolóit és azokat jóváhagyólag tudomásul vette.

A FilmJUS Küldöttgyűlése 2014. április 10-én rendkívüli ülést tartott, amelyen meghallgatta az elnök beszámolóját az SzTNH vezetőivel folytatott megbeszéléséről és az M3 csatorna után fizetendő ún. kábelTV jogdíjak körüli vitáról. Ez utóbbi ügyben tovább folynak a megbeszélések, várhatóan hamarosan megállapodás születhet a FilmJUS és az MTVA között.
Az ülésen módosították a Felosztási Szabályzat ún. Támogatási politika fejezetét, továbbá a Szabályzat 1. számú mellékletét. A módosítás révén, 2014-ben a FilmJUS 11,3MFt összeggel támogatja a Filmjus Alapítvány szociális segélyezési tevékenységét. A Felosztási Szabályzat és annak melléklete a honlapon olvasható.

A FilmJUS Küldöttgyűlése 2014. január 28-án módosította a FilmJUS Alapszabályát, Szervezeti és Működési Szabályzatát és Felosztási Szabályzatát. A módosításokat alapvetően a díszlet- és jelmeztervezők FilmJUS-hoz történt átigazolása indokolta. A módosított okiratok a honlapon olvashatók. A Küldöttgyűlés elfogadta a FilmJUS 2014-es évre szóló költségvetését is.
A Küldöttgyúlésen szóba került az M3 televízió indulása miatt keletkezett, a jogdíjfizetéssel kapcsolatos jogvita. A vezetőség beszámolt az eddig történt tárgyalásokról és a követett stratégiáról, amellyel a küldöttek egyet értettek.

Az illetékes miniszter jóváhagyta a FilmJUS 2014-es évre vonatkozó jogdíjközleményeit.

Több kollégánk háborgott azon és sértőnek érezte, hogy alkalmanként néhány száz forintnyi összegű jogdíj-értesítőt kapott a FilmJUS-tól. Úgy érezték, hogy ezzel leértékeltük azt a művészi tevékenységet, amelyet a mű elkészítése során végzett. E közkeletű félreértést próbálta cáfolni Kabdebó György egy "Kuncog a (jogdíj)krajcár" című blogbejegyzésében.

(2013.10.29.) A Népszabadság október 28-i számában és a NOL-portálon megjelent Kabdebó György L. Simon Lászlónak írt válasza.

(2013. 10.28.) A HIR24 honlapján megjelent egy cikk arról, hogy nem csak a zenészektől vették el a jogdíjuk 25%-át. Az NKA tervei szerint a Vizuális Művészetek Kollégiuma fogja a filmesek és tévések számára osztani a pénzt. Az NKA azt is közölte, hogy "A források felosztási elvének kialakítása folyamatban van."

(2013.10.25) Az EMMI minisztere, aki egyben az NKA elnöke is, egy nap alatt megszüntette azt az NKA-kollégiumot, ameiyik a szerzői jogkezelők által befizetett támogatási összegek elosztását, a pályázatok kiírását és bírálatát végezte. Ez a válasz a művészek által aláírt tiltakozó petícióra. Egy blogbejegyzésben Kabdebó György felvázolta az ide vezető folyamatot és a FilmJUS honlapján olvashatóvá tette az NKA és a FilmJUS közti vita dokumentumait.

(2013.10.14) Az Artisjus tételesen cáfolta L. Simon László NKA-alelnök blogbejegyzésében megfogalmazott egyes állításait. Az anyag az Artisjus honlapján és itt is olvasható.

(2013.10.10) Az elmúlt napokban erős hullámokat kavart a szerzői jogi törvény kormányzat által történt villámgyors módosítása. Az elfogadott módosítás 25%-al kurtítja meg az érintett szerzők jogdíjait, és ezt a pénzt a Nemzeti Kulrurális Alapnak (NKA) adják.
A módosítást L. Simon László, az NKA alelnöke védte meg egy blogbejegyzésében.
A blogbejegyzésben foglaltak cáfolatául, Kabdebó György "Higgadtan a lenyúlásról" címmel nyílt levelet fogalmazott, itt olvasható.

Nyílt levél az Országgyűlés képviselőihez (2013.10.04.)
Tiltakozunk az ellen, hogy az Országgyűlés több tízezer alkotó és előadó (zenész, író, filmes, képzőművész) zsebéből akarja jogos jövedelmének 25%-át kihúzni. Továbbá a jogdíjainkból saját döntésünk alapján kulturális támogatási célra szánt összegeket is az állami kulturális elosztási rendszerbe (Nemzeti Kulturális Alap) akarja beolvasztani, az NKA forrásait az alkotók és előadók rovására növelve meg. ... a nyílt levél teljes terjedelmében itt olvasható
Kértük, hogy a petícióval egyetértő kollégáink csatlakozzanak!
Támogatók listája itt tekinthető meg.
Az eredmény:
a parlamenti többség október 7-én, nagy többséggel megszavazta a törvénymódosítást.

Az Európai Parlament május 23-án, nagy többséggel megszavazta, hogy az EU-USA szabadkereskedelmi tárgyalások témái közül kivegyék a kulturális és audiovizuális szolgáltatásokat. Mindez valószínűleg annak a petíciónak tudható be, amelyet mintegy 5500 érintett európai művész és a területen dolgozó szakember írt alá.
Kivonat a sajtóhírből:
"Cultural exception" In a separate vote, MEPs ask that cultural and audiovisual services, including online ones, be excluded from the negotiating mandate, in order to protect the cultural and linguistic diversity of EU countries (381 votes to 191, with 17 abstentions).
Az erről szóló teljes anyag, angolul itt olvasható.

2013. május 16-án ülésezett a FilmJUS Küldöttgyűlése, ahol a jelenlévő küldöttek egyhangú szavazással elfogadták az elnök által beterjesztett, a 2012-es pénzügyi évről szóló szöveges beszámolót, a mérlegbeszámolót, annak kiegészítő mellékletét és a 2013. évi üzleti tervet.

Az Európai Unió soros ír elnöksége 2013. május 3-i Versenyképességi Tanács ülésének napirendjére vette az ír elnökség által készített "Challenges for Copyright in the Digital Era - Copyright for 2020" anyagát (az anyag angolul itt olvasható). A megismert anyag széles- körű tiltakozást váltott ki, leginkább azért, mert többek között le akarja bontani az USA és az EU közötti territoriális szerzői jogi korlátokat.
A ProArt Szövetség, egyetértésben az alapítóival, köztük a FilmJUS-szal állásfoglalást fogalmazott meg, amelyet elküldött a Magyarországot képviselő Cséfalvay Zoltánhoz, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárához (az anyag itt olvasható).

A FERA sajtóközleményben tiltakozott, továbbá neves európai filmalkotók aláírásgyűjtésbe kezdtek Európa-szerte, hogy útját állják az amerikai kommersznek (hír a STOP.hu-n).

2013. február 1-én interjú jelent meg a Népszabdságban (és a NOL-ban) "Rendszerváltó szünet" címmel Andy Vajnával, aki sommásan helyre tette a FilmJus-t és az Artisjust.
Idézet: "... Vajna arra is kíváncsi, hogy vajon hova tűnnek a szerzői jogvédő szervezetek által beszedett forint milliárdok, vajon tényleg visszajutnak-e a művészekhez. ..... Az előbbi esetben a távközlési lobbival kell szembeszállnia, az utóbbi esetében pedig az Artisjus és a Filmjus bebetonozott rendszerével.
Erre válaszul, 2013. február 19-én, a NOL Fórum rovatában "Másként látjuk a világot" címmel, Kabdebó György nyílt levelet írt Andy Vajnának.

2012. december 19-én a FilmJUS Küldöttgyűlése rendkívüli ülést tartott. Ezen megvitatta a menedzsment által előterjesztett javaslatot, amelyet az előző Küldöttgyűlés felhatalmazása alapján, a MALÁT átigazolási kérelmére készített. A Küldöttgyűlés elfogadta a Felosztási Szabályzat kisebb módosítását. Megtárgyalta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala közlését, miszerint vizsgálatot kezdeményezett a 2011. december 5-i közgyűlés határozatai okán.

2012. október 30-án ülésezett a FilmJUS Küldöttgyűlése.
A Küldöttgyűlésre meghívást kaptak a MALÁT (Magyar Látvány-, Díszlet és Jelmeztervező Művészek Társasága) képviselői, akik kifejtették, hogy átigazolnának a Hungart-tól és szeretnék, ha a FilmJUS kezelné jogdíjaikat. A Küldötgyűlés megbízta a menedzsmentet, hogy részletes megvalósíthatósági tanulmányt készítsen ezügyben és azt a legközelebbi Küldöttgyűlésre terjessze be.
Elfogadták az Alapszabály és a Felosztási Szabályzat módosításait (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt iratok a FilmJUS honlapján olvashatók).

A FERA (Féderation Européene des Réalisateurs de l'Audiovisuel - Európai Filmrendezők Szövetsége) kidolgozott egy előállító-rendező közötti ún. mintaszerződést. A FilmJUS többek kérésére lefordította az említett szerződést és a magyar törvények figyelembevételével adaptálta azt. A szerződés letölthető itt (.doc fájl, 90kB), továbbá közzétesszük a rendezői szerződés utmutatóját (.pdf fájl 238kB) is.

2012. március 23-án ülésezett a FilmJUS Küldöttgyűlése.
Elfogadták a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Felosztási Szabályzat és az Alapszabály módosításait (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt iratok a FilmJUS honlapján olvashatók), továbbá megállapították a 2011-es jogdíjévre vonatkozó, jogdíjakból levonható kulturális-szociális támogatás és kezelési költség mértékét.
Az Alapszabály módosításának bejegyzését a Fővárosi Törvényszék 2012. május 8-i végzésében elrendelte.
A 2011. év végén elfogadott Szjt.-módosítás rendelkezésének megfelelően a Felosztási Szabályzatában megfogalmaztuk a FilmJUS támogatási politikáját, amelyet a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter 2012. május 11-én kelt Határozatában jóváhagyta.

2012. február 15-én rendkívüli közgyülést tartott a FilmJUS amelyen módosította az Egyesület Alapszabályát.
Az új Alapszabály létrehozta a Küldöttgyűlés intézményét, és e testületet, mint a FilmJUS legfőbb döntéshozó szervét határozta meg. Az új alapszabály elfogadásával megszűnt az eddigi Választmány, a Vezetőség, az Elnök és a Műbizottmány mandátuma.
A Közgyűlés azonnal átalakult Választási gyűléssé és megválasztotta az új tisztségviselőket, a Küldöttgyűlést és a Felügyelő Bizottságot. A Küldöttgyűlés tagjává választották: Babiczky Lászlót, Bánki Ivánt, Böszörményi Zsuzsát, Czető Bernát Lászlót, Dárday Istvánt, Horváth Ádámot, Kabdebó Györgyöt, Kárpáti György Dr.-t., Kisfaludy Andrást, Mata Jánost, Mihályfy Lászlót, Molnár Györgyöt, Rózsa Jánost, Siklósi Szilveszter és Szolnoki Andrást.
A Felügyelő Bizottság tagjai: Dénes Gábor, Füredi Vilmos, Szilágyi Virgil.
Megtartotta első ülését a Küldöttgyűlés és megválasztotta a Vezetőséget Bánki Iván, Böször- ményi Zsuzsa, Kabdebó György, Kárpáti György Dr. és Molnár György személyében, továbbá a FilmJUS elnökének Kabdebó Györgyöt. A Küldöttgyűlés a Műbizottmány tagjává választotta Csillag Ádámot, Sólyom Andrást, Vecsernyés Jánost, Szobolits Bélát és Zahora Máriát.
Eredményes és jó munkát kívánunk mindnyájuknak!

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2011. december 15-én lezárta FilmJUS éves felügyeleti eljárását az alábbi határozatot hozva:
"A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala értesíti a FILMJUS (Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületet (székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 14.), hogy az éves felügyeleti eljárását - felügyeleti intézkedés meghozatala nélkül - lezárta. "

2011. december 5-én tartotta rendkívüli közgyűlését a FilmJUS Egyesület. Az elnöki beszámoló a Szerzői Jogi Törvény módosításának tervezetéről és annak várható következményeiről szólt. A közgyűlés módosította a FilmJUS Alapszabályát, továbbá a jogkezelés átláthatósága és hatékonyságának további növelése érdekében megteremtette a lehetőséget ahhoz, hogy az eddigi szociális és kulturális támogatási tevékenysége önállóan és értékállóan működhessen.
A tagoknak kiküldött tájékoztató itt olvasható (.doc fájl; 84kB).

2011. november 5-én a Kormány a Parlament elé terjesztette az egyes szellemi tulajdonra vonatkozó törvények módosításáról törvényt.
A szerzői jogi törvény beterjesztett változata itt olvasható (.doc fájl; 347kB).

Közös jogkezelő szervezetekkel egyeztetett a KIM és az SZTNH
2011. október 18-án az egyes szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló törvénycsomag tervezetéről (.pdf fájl; 737 kB; Szjt. módosítások a 9. oldaltól); egyeztetett a kilenc közös jogkezelő szervezet vezetőivel Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke és Zombor Ferenc a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára.
Az Szjt. módosítására adott FilmJUS reakció itt olvasható (.doc fájl; 125kB).

Partnerségi megállapodás a szellemi tulajdon védelméről
2011. április 26-án stratégiai partnerségi megállapodást kötött Budapesten a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és tizenhat, a szellemi tulajdon védelmével foglalkozó szervezet (köztük a FilmJUS is).
[lsd. Jogi Fórum]

Jogerős ítélettel zárult az AGICOA Magyarország ellen, a Filmjus Egyesület által indított per a jóhírnév megsértése tárgyában.
A másodfokú, immáron jogerős, és megfellebbezhetetlen ítélet helybenhagyta az elsőfokon született ítéletet, miszerint:
"A Fővárosi Bíróság megállapítja, hogy az alperes megsértette a felperes jóhírnévhez fűződő jogát, amikor 2008. szeptemberében a magyar producereknek küldött levelében azt a valótlan, a felperes tevékenységére utaló közlést írta, hogy a filmelőállítók közül sokan soha egy fillért sem láttak abból a több milliárd forintból, amelyet a Filmjus az Artisjustól a producerek nevében a filmek és más audiovizuális művek felhasználásáért beszedett."
Az ítélet úgy rendelkezik, hogy alperes köteles levél útján közölni a fenti megállapítást mind- azokkal, akiknek a sérelmezett tartalmú levelet elküldte, tovább nemvagyoni kártérítést is fizetnie kell a FilmJUS-nak.
(az elsőfokú és másodfokú ítélet rendelkező részei itt megtekinthetők)

Megalakult a FilmJUS Produceri Szekciója
A 2010. augusztus 31-én tartott közgyűlésén a Prodjus tagsága úgy döntött, hogy tevékenységét a továbbiakban a FilmJUS keretén belül, mint Produceri Szekció folytatja.
A Szekció vezetőjének Sándor Györgyöt választották, aki a továbbiakban a FilmJUS valamennyi választmányi ülésére meghívót kap, véleményezheti a FilmJUS producereket érintő valamennyi határozatát, és a producerek érdekeit képviselve előterjesztéssel élhet.

Lezárult az OKM által a FilmJUS ügyében indított felügyeleti vizsgálat.
A vizsgálatot lezárását közlő levél megfogalmazásával: "a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 93.§(3) bekezdése szerinti felügyeleti intézkedést nem kezdeményezek", magyarul semmi olyat nem találtak, ami kétségbe vonná a FilmJUS törvényes működését és akkreditációját.
A felügyeleti vizsgálat 2008. év végén indult az Agicoa Magyarország által írt levél nyomán, amelyben szerintük törvénytelen a FilmJUS működése.

  2009. október 1-én tartotta tisztújító közgyűlését a FilmJUS.
Az elmúlt 4 év tevékenységéről szóló beszámoló vitája és elfogadása után megválasztották a választmányi, a felügyelő bizottsági és a műbizottmányi tagokat.
Az új Választmány tagjai: Babiczky László, Bacsó Zoltán, Bánki Iván, Böjte József, Böszörményi Zsuzsa, Czető Bernát László, Horváth Ádám, Kabdebó György, Kárpáti György Dr., Kézdi-Kovács Zsolt, Mata János, Molnár György, Ráday Mihály, Siklósi Szilveszter, Szobolits Béla.
A Felügyelő Bizottság tagjai: Dénes Gábor, Füredi Vilmos, Szilágyi Virgil.
A Műbizottmány tagjai: Csillag Ádám, Sólyom András, Sós Mária, Vecsernyés János, Zahora Mária.
A közgyűlést követően összeült az újonnan megválasztott Választmány és a következő összetételű vezetőséget választotta: elnök: Kabdebó György, tagok: Bánki Iván, Böszörményi Zsuzsa, Kárpáti György, Molnár György.
Jó munkát kívánunk valamennyiüknek!

Megalakult a FilmJUS Forgatókönyvírói Szekciója!
2009. április 3-án 11 FilmJUS-tag forgatókönyvíró létrehozta a Forgatókönyvírói Szekciót, amely képviselőjének Czető Bernát Lászlót választották. A FilmJUS Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében a Szekció titkára meghívót kap valamennyi Választmányi ülésre, ahol képviselheti a Szekció, és tágabb értelemben a forgatókönyvírók érdekeit.
Jó munkát kívánunk valamennyiüknek!

A FilmJUS közleménye (publikálva 2009.02.10.)
A FilmJUS nem kívánt és a jövőben sem kíván média-csatározásokban részt venni, mert álláspontja ilyen módon történő megjelenítését nem tartaná a filmszakmához méltónak.
Az elmúlt napokban a FilmJUS-nak a filmelőállítói jogdíjak felosztásával kapcsolatos tevékenységét illetően a médiában megjelent, illetve elhangzott állításokkal kapcsolatban az alábbiakat közöljük: ...
a közlemény itt olvasható (.doc fájl; 54kB)

  Nyílt levél a magyar producerekhez (publikálva 2008.10.17.)
részlet a levélből:
A napokban kaptam kézhez az Agicoa Hungary nevű szervezet körlevelét, amelyet tudomásom szerint a magyarországi producerek nagyobb része kézhez kapott, és amelyik a FilmJUS-ra nézve erősen dehonesztáló és igaztalan megállapításokat tartalmaz.
Az inkriminált körlevél tele van csúsztatásokkal és szemenszedett hazugságokkal , viszont demagóg hangvételével alkalmas arra, hogy megosztást szüljön a producerek között, ami végső soron a producereket érintő kollektív jogkezelést is veszélyezteti.
Alább tételesen szeretném végigvenni az említett hamis állításokat és cáfolni azokat, bízva abban, hogy nyilvánvalóvá válnak a bújtatott érdekek és a mozgatók. ....

  Pályázat _ kiíró a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület
Pályázni lehet minden olyan magyar nyelven elkészített szakdolgozattal (diplomamunkával), amely a szerzői jogot, különösen a szerzői jog aktuális kérdéseit, a gyakorlatban felmerült problémáit érinti, illetve a szerzői jognak más jogágakkal vagy társadalomtudományokkal (pl. közgazdaságtan, szociológia) való interdiszciplináris kutatása tárgyában jött létre.
letölthető pályázati felhívás; publikálva 2009. április 15. (.doc fájl; 54kB)

  A FilmJUS reagálása a médiaszolgáltatásokról szóló törvény egy lehetséges tervezetéhez készített, átdolgozott szakmai javaslatra
2009. január 9.

  Médiatörvény_újabb nekifutás
A novemberi, röviddel később viszavont médiatörvénytervezetet ötpárti egyeztetés során átdolgozták (.pdf fájl; 1433kB) és december 23-án ismét vitára bocsátották. A reagálások határideje 2009. január 9.
A FilmJUS FÓRUM-on e tárgyban témát nyitottunk, kérjük, hogy azon (is) reagáljatok.
kapcsolódó anyagok:
Az 1996-os médiatörvény szövege (.doc fájl; 533kB)
A 2008 novemberében publikált "A médiaszolgáltatásokról szóló törvény egy lehetséges tervezetéhez készített szakmai javaslat" című anyag (.pdf fájl; 745kB)
A FilmJUS reagálása a fenti tervezethez (.doc fájl; 86kB)

  Nemzeti Audiovizuális Média Stratégia
A dokumentum elérhető a MeH honlapján, a http://www.meh.hu/tevekenyseg/hatteranyagok/nams20070905.html címen.
A FilmJUS reagálása a Nemzeti Audiovizuális Média Stratégia anyaghoz (.doc fájl; 81 KB)
   
  A kis és nagy jogokról (írta Kabdebó György, 2001)
 
     
 
Korábbi Alapszabályok
 
 
  hatályos 1999. november 25-ig
  hatályos 2005. szeptember 5-ig
  hatályos 2009. október 1-ig
  hatályos 2011. december 5-ig
  hatályos 2012. március 23-ig
  hatályos 2014. január 28-ig
  hatályos 2016. február 11-ig
  hatályos 2018. május 15-ig
 
     
     
 
Korábbi Szervezeti és Működési Szabályzatok
 
 
  hatályos 2011. február 22-ig
  hatályos 2012. március 23-ig
  hatályos 2014. január 28-ig
  hatályos 2014. augusztus 26-ig
  hatályos 2015. december 10-ig
 
     
 
Korábbi Felosztási Szabályzatok
 
 
  A Küldöttgyűlés által 2019. november 7-én elfogadott Felosztási Szabályzat (.pdf fájl; 456kB)
  A Küldöttgyűlés által 2018. december 4-én elfogadott Felosztási Szabályzat (.pdf fájl; 219kB)
  A Küldöttgyűlés által 2017. december 7-én elfogadott Felosztási Szabályzat (.pdf fájl; 185kB)
  A Küldöttgyűlés által 2017. május 11-én elfogadott Felosztási Szabályzat (.pdf fájl; 177kB)
  A Küldöttgyűlés által 2016. szeptember 29-én elfogadott Felosztási Szabályzat (.doc fájl; 175kB)
  A Küldöttgyűlés által 2015. december10-én elfogadott Felosztási Szabályzat (.doc fájl; 196kB)
  A Küldöttgyűlés által 2015. szeptember 29-én elfogadott Felosztási Szabályzat (.doc fájl; 193kB)
  A Küldöttgyűlés által 2015. május 12-én elfogadott Felosztási Szabályzat (.doc fájl; 197kB)
  A Küldöttgyűlés által 2014. április 10-én elfogadott Felosztási Szabályzat (.doc fájl; 177kB)
  A Küldöttgyűlés által 2014. január 28-án elfogadott Felosztási Szabályzat (.pdf fájl; 6,11MB)
  A Küldöttgyűlés által 2013. szeptember 24-én elfogadott Felosztási Szabályzat (.doc fájl; 164kB)
 
  A Küldöttgyűlés által 2012. december 19-én elfogadott Felosztási Szabályzat (.pdf fájl; 154kB)
 
  A Küldöttgyűlés által 2012. október 30-n elfogadott Felosztási Szabályzat (.doc fájl; 158kB)
 
  A Választmány által 2011. szeptember 13-án elfogadott Felosztási Szabályzat
  A Választmány által 2011. május 24-én elfogadott Felosztási Szabályzat
  A Választmány által 2007. június 1-én elfogadott Felosztási Szabályzat
 
  A Választmány által 2006. november 17-én elfogadott Felosztási Szabályzat
 
  A Választmány által 2005. február 9-én elfogadott Felosztási Szabályzat
 
  A Választmány által 2004. június 14-én elfogadott Felosztási Szabályzat
 
     
 
Korábbi Jogdíjközlemények
 
 
Jogdíjközlemények a 2014. évre
  Filmalkotások sugárzással, vezeték útján vagy más hasonló eszközzel vagy módon történő nyilvánossághoz közvetítése után fizetendő jogdíjról és e felhasználások egyéb feltételeiről
(letölthető .doc fájl; 63kB)
A díjszabást jóváhagyó miniszteri határozat (.pdf fájl)
  Filmalkotások egyes nyilvános előadással történő felhasználása után fizetendő jogdíjról és e felhasználások egyéb feltételeiről
(letölthető .doc fájl; 73kB)
A díjszabást jóváhagyó miniszteri határozat (.pdf fájl)
  Filmalkotások analóg vagy digitális hordozón (videoCD, CD-R, CDi, DVD, BluRay) többszörözött példányonkénti terjesztése után fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről
(letölthető .doc fájl; 46kB)
A díjszabást jóváhagyó miniszteri határozat (.pdf fájl)
  DVD-adatlap
  Filmalkotások nyilvánosság számára lehívással ("on-demand") hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről
(letölthető .doc fájl; 87kB)
A díjszabást jóváhagyó miniszteri határozat (.pdf fájl)
Jogdíjközlemények a 2013. évre
A díjszabásokat jóváhagyó miniszteri határozat (.pdf fájl; 1159kB)
  Filmalkotások sugárzással, vezeték útján vagy más hasonló eszközzel vagy módon történő nyilvánossághoz közvetítése után fizetendő jogdíjról és e felhasználások egyéb feltételeiről
(letölthető .doc fájl; 63kB)
   
  Filmalkotások egyes nyilvános előadással történő felhasználása után fizetendő jogdíjról és e felhasználások egyéb feltételeiről
(letölthető .doc fájl; 73kB)
   
  Filmalkotások analóg vagy digitális hordozón (videoCD, CD-R, CDi, DVD, BluRay) többszörözött példányonkénti terjesztése után fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről
(letölthető .doc fájl; 46kB)
  DVD-adatlap
   
  Filmalkotások nyilvánosság számára lehívással ("on-demand") hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről
(letölthető .doc fájl; 87kB)
Jogdíjközlemények a 2012. évre
  Filmalkotások sugárzással, vezeték útján vagy más hasonló eszközzel vagy módon történő nyilvánossághoz közvetítése után fizetendő jogdíjról és e felhasználások egyéb feltételeiről
(letölthető .doc fájl; 63kB)
A díjszabást jóváhagyó miniszteri határozat (.pdf fájl; 400kB)
  Filmalkotások egyes nyilvános előadással történő felhasználása után fizetendő jogdíjról és e felhasználások egyéb feltételeiről
(letölthető .doc fájl; 73kB)
A díjszabást jóváhagyó miniszteri határozat (.pdf fájl; 383kB)
  Filmalkotások analóg vagy digitális hordozón (videoCD, CD-R, CDi, DVD, BluRay) többszörözött példányonkénti terjesztése után fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről
(letölthető .doc fájl; 46kB)
A díjszabást jóváhagyó miniszteri határozat (.pdf fájl; 394kB)
  DVD-adatlap
  Filmalkotások nyilvánosság számára lehívással ("on-demand") hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről
(letölthető .doc fájl; 87kB)
A díjszabást jóváhagyó miniszteri határozat (.pdf fájl; 388kB)
Jogdíjközlemények a 2011. évre
  Filmalkotások sugárzással, vezeték útján vagy más hasonló eszközzel vagy módon történő nyilvánossághoz közvetítése, illetve egyes nyilvános előadással történő felhasználása után fizetendő jogdíjról és e felhasználások egyéb feltételeiről
(letölthető .doc fájl; 67kB)
  Filmalkotások analóg vagy digitális hordozón (videoCD, CD-R, CDi, DVD, BluRay) többszörözött példányonkénti terjesztése után fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről
(letölthető .doc fájl; 42kB)
  Filmalkotások nyilvánosság számára lehívással ("on-demand") hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről
(letölthető .doc fájl; 87kB)
Jogdíjközlemények a 2010. évre
  Filmalkotások sugárzással, vezeték útján vagy más hasonló eszközzel vagy módon történő nyilvánossághoz közvetítése, illetve egyes nyilvános előadással történő felhasználása után fizetendő jogdíjról és e felhasználások egyéb feltételeiről
(letölthető .doc fájl; 59kB)
  Filmalkotások analóg vagy digitális hordozón (videoCD, CD-R, CDi, DVD) többszörözött példányonkénti terjesztése után fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről
(letölthető .doc fájl)
  Filmalkotások nyilvánosság számára lehívással ("on-demand") hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről
(letölthető .doc fájl)
Jogdíjközlemények a 2009. évre
  Filmalkotások sugárzással, vezeték útján vagy más hasonló eszközzel vagy módon történő nyilvánossághoz közvetítése, illetve egyes nyilvános előadással történő felhasználása után fizetendő jogdíjról és e felhasználások egyéb feltételeiről
(letölthető .doc fájl; 59kB)
  Filmalkotások analóg vagy digitális hordozón (videoCD, CD-R, CDi, DVD) többszörözött példányonkénti terjesztése után fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről
(letölthető .doc fájl)
  Filmalkotások nyilvánosság számára lehívással ("on-demand") hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről
(letölthető .doc fájl)
Jogdíjközlemények a 2008. évre
  Filmalkotások sugárzással, vezeték útján vagy más hasonló eszközzel vagy módon történő nyilvánossághoz közvetítése, illetve egyes nyilvános előadással történő felhasználása után fizetendő jogdíjról és e felhasználások egyéb feltételeiről
(letölthető .doc fájl; 60kB)
  Filmalkotások analóg vagy digitális hordozón (videoCD, CD-R, CDi, DVD) többszörözött példányonkénti terjesztése után fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről
(letölthető .doc fájl; 38kB)
  Filmalkotások nyilvánosság számára lehívással ("on-demand") hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről
(letölthető .doc fájl; 78kB)
 
Jogdíjközlemények a 2007. évre (megjelent a Magyar Közlöny 2007. évi 45. számában)
  Filmalkotások sugárzásával vagy egyéb módon történő nyilvánossághoz közvetítése, illetve egyes nyilvános előadással történő felhasználása után fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről (.doc fájl, 56kB)
  Filmalkotások analóg vagy digitális hordozón (videoCD, CD-R, CDi, DVD) többszörözött példányonkénti terjesztése után fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről (.doc fájl, 33kB)
 
Jogdíjközlemények a 2006. évre
  Filmalkotások sugárzásával vagy egyéb módon történő nyilvánossághoz közvetítése, illetve egyes nyilvános előadással történő felhasználása után fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről (.doc fájl, 56kB)
  Filmalkotások analóg vagy digitális hordozón (videoCD, CD-R, CDi, DVD) többszörözött példányonkénti terjesztése után fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről (.doc fájl, 30kB)
 
Jogdíjközlemények a 2005. évre
  Filmalkotások sugárzásával vagy egyéb módon történő nyilvánossághoz közvetítése, illetve egyes nyilvános előadással történő felhasználása után fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről
  Filmalkotások analóg vagy digitális hordozón (videoCD, CD-R, CDi, DVD) többszörözött példányonkénti terjesztése után fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről
 
Jogdíjközlemények a 2004. évre
  Audiovizuális művek sugárzásával vagy egyéb módon történő nyilvánossághoz közvetítése, illetve egyes nyilvános előadással történő felhasználása után fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről
  Audiovizuális művek digitális hordozón (videoCD, CD-R, CDi, DVD) többszörözött példányonkénti terjesztése után fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről
 
     
     
 
    Központ     FilmesHáz  
    1088 Budapest, Bródy Sándor utca 14.
(1)266-65-88; 235-04-16; mob: (20)931-8599
fax: 266-45-43
e-mail: filmjus@filmjus.hu
levlista: fjlista@filmjus.hu

FilmJUS Jogi Iroda
(1)266-65-88; 235-04-16; fax:(1)411-19-44
e-mail: jogiiroda@filmjus.hu

   
1092 Budapest, Ráday utca 31/K.
(1)299-30-20, fax: (1)299-30-21
e-mail: filmeshaz@filmjus.hu
honlap: www.filmeshaz.hu

Titkárság
(1)299-30-27, fax: (1)299-30-28
e-mail: e.ica@filmjus.hu

 
FilmJUS Forgatókönyvírói Szekció
levlista: fkszekcio@filmjus.hu
e-mail: fktitkar@filmjus.hu
FilmJUS Produceri Szekció
e-mail: prodszekcio@filmjus.hu

FilmJUS Alapítvány
(1)299-30-23
e-mail: filmjusalapitvany@filmjus.hu